Teun Stortenbeker

Er is een lang traject aan vooraf gegaan voordat Teun zijn ‘bestemming’ gevonden heeft. Van krantenjongen tot klussen doen, kantoorwerk en werken op een boekhoudafdeling, archiefwerk, metaalbewerker, automonteur en technisch tekenaar. De basis van dit alles was een opleiding in de werktuigbouw.  Dat is een mooi vak, maar bij Teun ontstond een ander verlangen. De aandacht ging uit naar het helpen van mensen. Dit was ontstaan na het lezen van de bekende boeken “Het Kruis in de Asfaltjungle” en “Ik zal nooit meer huilen”, geschreven door respectievelijk David Wilkerson en Nicky Cruz. In een bijeenkomst met Nicky Cruz werd de vraag gesteld: wie wil zich beschikbaar stellen voor God om verslaafden te gaan helpen? Vanuit het diepst van zijn hart heeft hij hierop ja gezegd, met de vraag daarbij: hoe moet dit gaan, want de kennis en ervaring was er bij Teun niet voor.

Zonder het te zien of te begrijpen, begon God te werken aan de ‘toekomst’.

Als eerste ging Teun werken (vanwege zijn technische opleiding) in een jongensobservatiehuis. Daar waren, in de groep waar hij werkte, voor het overgrote deel delinquente jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Na twee jaar solliciteerde hij naar een andere baan en leidde God hem geheel onverwacht naar een nieuw te starten opvangwerk voor verslaafden in Rotterdam van Stichting Drug Anonimus.

In die periode is kennis en ervaring opgedaan om verslaafden te helpen.

Weer twee jaar later werden Teun en zijn vrouw Dinie geleid naar Dordrecht waar het werk van Stichting De Hoop startte. Achtendertig jaar heeft hij daar kunnen dienen en samen met zijn team vele duizenden mensen mogen helpen. Vele grote Wonderen van God heeft hij daar samen met Dinie en vele collega’s gezien, financiële Wonderen, maar vooral Wonderen van genezing en bevrijding. “We hebben God leren kennen als liefdevol en getrouw. Hij is een vergevende en genezende God”.

Hoewel Teun zich richtte op de hulpverlening, werd het hem duidelijk dat God van hem vroeg zich ook beschikbaar te stellen voor de bediening van het Woord.

Zowel in Nederland als daarbuiten werd hij hier regelmatig voor gevraagd. Met enthousiasme heeft hij zich hieraan geven. Het is zijn diepste wens mensen duidelijk ter maken dat God mensen wil genezen en bevrijden. God is een God die omziet naar mensen. Hij kent je en wil zijn plan met je uitwerken.