Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen.
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Teun Stortenbeker, voorzitter

Sonia Martes, penningmeester

Florus Mensinga, secretaris