Achtergrond

Achtergrond

Gedurende de veertig jaar die we in de hulpverlening aan mensen met verslavings- en psychische problemen hebben gewerkt, kwamen bij ons, Teun en Dinie Stortenbeker, veel vragen om informatie- of om van onze visie en resultaten te horen vanuit het werken. Vooral de visie vanuit het Woord van God was belangrijk om over te horen.

In de boodschap die we brengen staat centraal: jezelf (leren) openstellen voor een actief leven met God, alsmede genezing en bevrijding daaruit ontvangen, zoals dit ook bij De Hoop in onze bediening gebeurde.

De vraag voor spreekbeurten, zowel in verenigingsverband als in de ere diensten op de zondag, komen vanuit alle christelijke kerken, mannen en vrouwen groepen.

We hebben een passie om onderwijs te geven, Gods Woord door te geven. De kennis die we hebben opgedaan uit de Bijbel met de ervaring van uitvoering in de praktijk binnen de Stichting De Hoop.  We constateerden dat mensen aangesproken werden door deze ervaring. We volgen niet één soort theologie of denkwijze. We proberen Het Woord van God door te geven zoals het is, Jezus bekend maken. De weg wijzen van bekering, genezing en bevrijding door het volbrachte werk van de Heer Jezus.

We zijn beschikbaar voor een (s)preekbeurt. Onze gegevens kunt u vinden op de pagina contact.

Teun Stortenbeker

Er is een lang traject aan vooraf gegaan voordat Teun zijn ‘bestemming’ gevonden heeft. Van krantenjongen tot klussen doen, kantoorwerk en werken op een boekhoudafdeling, archiefwerk, metaalbewerker, automonteur en technisch tekenaar. De basis van dit alles was een opleiding in de werktuigbouw.  Dat is een mooi vak, maar bij Teun ontstond een ander verlangen. De aandacht ging uit naar het helpen van mensen. Dit was ontstaan na het lezen van de bekende boeken “Het Kruis in de Asfaltjungle” en “Ik zal nooit meer huilen”, geschreven door respectievelijk David Wilkerson en Nicky Cruz. In een bijeenkomst met Nicky Cruz werd de vraag gesteld: wie wil zich beschikbaar stellen voor God om verslaafden te gaan helpen? Vanuit het diepst van zijn hart heeft hij hierop ja gezegd, met de vraag daarbij: hoe moet dit gaan, want de kennis en ervaring was er bij Teun niet voor.

Zonder het te zien of te begrijpen, begon God te werken aan de ‘toekomst’.

Als eerste ging Teun werken (vanwege zijn technische opleiding) in een jongensobservatiehuis. Daar waren, in de groep waar hij werkte, voor het overgrote deel delinquente jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Na twee jaar solliciteerde hij naar een andere baan en leidde God hem geheel onverwacht naar een nieuw te starten opvangwerk voor verslaafden in Rotterdam van Stichting Drug Anonimus.

In die periode is kennis en ervaring opgedaan om verslaafden te helpen.

Weer twee jaar later werden Teun en zijn vrouw Dinie geleid naar Dordrecht waar het werk van Stichting De Hoop startte. Achtendertig jaar heeft hij daar kunnen dienen en samen met zijn team vele duizenden mensen mogen helpen. Vele grote Wonderen van God heeft hij daar samen met Dinie en vele collega’s gezien, financiële Wonderen, maar vooral Wonderen van genezing en bevrijding. “We hebben God leren kennen als liefdevol en getrouw. Hij is een vergevende en genezende God”.

Hoewel Teun zich richtte op de hulpverlening, werd het hem duidelijk dat God van hem vroeg zich ook beschikbaar te stellen voor de bediening van het Woord.

Zowel in Nederland als daarbuiten werd hij hier regelmatig voor gevraagd. Met enthousiasme heeft hij zich hieraan geven. Het is zijn diepste wens mensen duidelijk ter maken dat God mensen wil genezen en bevrijden. God is een God die omziet naar mensen. Hij kent je en wil zijn plan met je uitwerken.

Dinie Stortenbeker

“Spreken en lesgeven is als een rode draad in mijn leven”
Dinie heeft na- en tijdens haar opleiding als klinisch chemisch analist een aantal jaren in het ziekenhuis gewerkt. Dat werk heeft ze met veel plezier gedaan. Kort na haar huwelijk met Teun zijn ze naar Dordrecht verhuisd om mee te bouwen aan hulpverlening voor verslaafden wat later De Hoop zou gaan heten. Samen met Teun heeft ze de schouders eronder gezet om de vele verslaafde mensen te helpen. Eerst werkte Dinie mee vanuit haar vak als klinisch chemisch analist, maar al spoedig was er veel behoefte aan pastoraat en heeft ze zich daarvoor ingezet. Tijdens in de gesprekken kwamen diepe levensvragen op haar af. God gaf haar steeds meer inzicht en wijsheid om de goede antwoorden te geven. Ook heeft Dinie talloze trainingen gegeven, waarin allerlei levensvragen centraal stonden.
Dinie heeft duidelijk ervaren dat God haar in deze bediening heeft geleid. Ze zou deze bediening nu als volgt omschrijven: het pastoraal helpen van mensen, die op veel terreinen van hun leven zijn vastgelopen, psychisch, sociaal en lichamelijk. Telkens weer mocht ze zien hoe God Wonderbaar in mensenlevens ingreep.
Dinie maakte vele, totale veranderingen en genezingen mee.

Wie ben ik
Opgegroeid in een wat nu heet PKN kerk, waar ik op mijn 16e jaar een bewuste keus voor God heb gemaakt. De waarheid van Gods woord en het leven in relatie tot Hem heeft toen voor mij tot een nieuwe dimensie van leven geleid.
Mijn passie werd, niet alleen mijn hart, maar ook mijn hele leven in dienst stellen van God. Getrouwd met Teun Stortenbeker, hebben we 5 kinderen en 14 kleinkinderen gekregen. Samen heeft God ons geroepen voor het werk van de Hoop waar we
achtendertig jaar hebben mogen werken voor verslaafde mensen zo ook met allerlei psychische problemen. Tot op de dag van vandaag is onze passie gebleven om mensen te helpen en tot zegen te zijn en een weg van genezing en bevrijding te wijzen.

Het begin
Als leidster op de zondagsschool van de kerk, les gegeven aan de tienerclub.
Spreken en leiding geven op de vrouwengroep van de kerk.

Stichting De Hoop
Later binnen Stichting de Hoop, lesgeven aan de moeders en vaders die daar opgenomen waren inzake opvoeding en het verwerken en Geestelijk aanpakken van schuldgevoelens en tekortkoming die te voor schijnkwamen.
Spreken binnen de Hoop over allerlei onderwerpen als Afwijzing en Seksualiteit,
over Leiding in je leven, Heersen en overheersen en Leren leven vanuit geloof enz.

Vrouwengroep in De Hoop
Lesgeven aan de vrouwen binnen de Hoop over allerlei vrouwgerichte onderwerpen:
Vrouw en identiteit, Vrouw en relaties, Vrouw en schaamte en schuld,
Vrouw en grenzen enzovoorts.

Bijbelscholen en vrouwengroepen
Lesgeven op verschillende bijbelscholen in Nederland en daarbuiten.
Ook spreken in allerlei vrouwenbijeenkomsten van Aglow en Agape, ook de Christenvrouw en in vrouwenbijeenkomsten van allerlei verschillende kerken en gemeenten.

Mijn passie
Spreken met passie en ervaring van uit de Bijbel en de ervaring in mijn eigen leven in mijn relatie met God. Ook pastorale counseling en bidden met mensen en van daaruit mensen helpen en begeleiden hoe God levens herstelt en bevrijd. Richting geven hoe je zelf Gods stem kunt verstaan en zo oplossingen in je leven vinden die niemand zou kunnen bedenken en kan ontdekken dan God allen door Zijn Heilige Geest. Dit betekend: leren leven zoals God het leven bedoeld heeft in relatie tot Hem en tot elkaar.

Boeken

Teun heeft twee boeken geschreven die nu voor gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn.

     

Klik op het boek voor meer informatie.

 

Pastorale hulp

Voor (ambulante) pastorale hulp werken we samen met Stichting New Hope, pastoraalcentrum. Voor informatie zie hiervoor: www.newhope.nu