ANBI en KvK


ANBI
is een algemeen nut beogende instelling.

Stichting T&D Gospel Ministries is door de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2018 toegelaten als ANBI.  De giften aan onze organisatie zijn nu aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Financiën
De kosten van de stichting worden gedragen door giften en vrijwillige bijdragen en reiskostenvergoeding.
Voor een bijdrage:
Stichting T&D Gospel Ministries
Rekeningnummer IBAN: NL28INGB0004354719
BIC: INGBNL2A

Personeel
Bij de stichting is geen personeel in loondienst, derhalve is er (nog) geen loonbeleid vastgesteld.

Kamer van Koophandel
Inschrijving in de Kamer van Koophandel is onder nummer:  24357210
RSIN/fiscaalnummer nummer: 813095633