Jaarplan 2017 en 2018

Jaarplan 2017 en 2018

Inleiding Teun en Dinie Gospel Ministries
De statuut wijziging heeft plaatsgevonden in 2016. De naam is veranderd is T&D Gospel Ministries. Activiteiten van (de oprichters) Teun en Dinie Gospel Ministries hebben nu meer kans omdat de oprichter nu met pensioen is.
De activiteiten die nu aandacht zullen vragen zijn:

  • er zijn meer activiteiten in ondersteuning van diverse christelijke organisaties, zowel in Nederland als daar buiten.
  • de vraag om te spreken in kerken en verenigingen breid zich uit
  • pastorale gesprekken is veel behoefte aan
  • het pastoraal ondersteunen van leiders vraagt meer aandacht

Inschrijving KvK
Om de genoemde werkzaamheden te ondersteunen is het nodig deze stichting beter te organiseren. Het bestuur zal in 2017 gevormd gaan worden door een paar nieuwe bestuurders. Andere bestuurders zullen aftreden. Er zal nu voldaan worden aan het gestelde in artikel 8 lid 2: Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Geen van de bestuurders heeft nu een familieband.

Aanvraag ANBI
Er zal een ANBI verklaring gevraagd gaan worden om aftrekbaarheid van giften voor de loonbelasting mogelijk te maken.

Bankrekening
De bankrekening is bij ING. Op de bank rekening staan de tegoeden van de stichting.

Sponsers
De werkzaamheden worden vrij van tarieven aangeboden. Om de kosten/onkosten te kunnen betalen wordt een beroep gedaan op donaties. Er is een adres bestand, wat uitgebreid moet worden, zodat er een ruim netwerk ontstaat rondom de stichting.

Website
De domeinnaam tendgospelministries.nl is opgezegd en er is een nieuwe domeinnaam: tdgospelministries.org, passend bij de naam van de stichting.
De domeinnaam zal ook gebruikt worden voor mail.
De website zal ontwikkeld worden om alle informatie te vermelden.
De werkzaamheden / beschikbaarheid zal bekend gemaakt worden middels website en dergelijke.

Activiteiten 2017 en 2018
Naar verwachting zullen er zijn:

  • dertig spreekbeurten in diverse (kerk) genootschappen en verenigingen
  • ondersteuning van activiteiten van organisaties die werkzaamheden verrichten (Evangelisatie campagnes en trainingen) in Indonesië en Zuid Afrika
  • ondersteuning van een aantal leiders in kerkelijke gemeenten en pastorale ondersteuning / begeleiding van diverse mensen
  • advies en ondersteuning van christelijk hulpverleningswerk.

Samenwerking New Hope Pastoraal Centrum
In 2017 wordt opgericht New Hope Pastoraal Centrum. Deze stichting zal zich vooral richten op de individuele pastorale hulpverlening. Vragen inzake voorlichting, spreken op groepsbijeenkomsten, voorgaan in kerken (ere diensten) zal gedaan worden door T&D Gospel Ministries.

Personeel
In 2017 en 2018 zal er geen personeel in loondienst worden aangenomen. Het werk zal gedaan worden door vrijwilligers. En bezoldigingsbeleid is dus niet nodig vast te stellen.

Financiën
De beginbalans per 1 januari 2018 is (afgerond) € 2325,00.
In 2017 was een klein verlies door aanschaf van meubilair voor de gesprekskamer.